Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.03.2007 21:46 - Българските репарации след І св. война
Автор: vkolev22 Категория: Технологии   
Прочетен: 16255 Коментари: 21 Гласове:
2

Последна промяна: 08.06.2009 18:37


Българските репарации след Първата световна война са сериозен научен проблем както в българското междувоенно развитие, така и в историята на международните дипломатически и финансови отношения. Въпреки това, те привличат сравнително слабо вниманието на професионалните историци в общите изложения върху развитието на страната и Балканите между двете световни войни. Обичайната декларация за значимостта им е единственото, което можем да срещнем за тях в европейската и американската историография. Цялото внимание е съсредоточено върху германските репарации и проблемите, породени от тях. По сходен начин са представени и австрийските, унгарските и турските репарации, като се създава неточното впечатление, че всички те механично повтарят дипломатическите и финансови схеми на водещия немски репарационен въпрос.

От друга страна, българската историческа наука създава постулата за уникалния характер на българските репарации и за епичната дипломатическа борба за тяхното редуциране, отлагане и окончателното им отпадане. Това внушение се налага и поради ограничения кръг от конкретни изследвания по темата, концентрирани през 20-те и началото на 30-те години на 20 век, написани от финансисти и дипломати, съвременници на проблема и взели участие в различни фази на неговото развитие. Ключова фигура сред тях е ръководителят на Главната дирекция на държавните дългове Никола Стоянов, който лично взима участие в повечето преговори и споразумения. Неговите многобройни статии по конкретни проблеми от темата, публикувани главно в списанието на Българското икономическо дружество, са събрани в общо изложение, отпечатано през 1933 г. Отделни публикации в специализирани икономически издания са направили също Асен Чакалов, Кирил Попов, Никола Сакаров, Иван Гъбенски, С. Божинов. Марксистката историография след Втората световна война до голяма степен изоставя проучването на основни въпроси от икономическата история на страната и темата за репарациите е добро потвърждение за подобна теза. За периода след края на Първата световна война вниманието й е привлечено главно от териториалните спорове, реформите на БЗНС и политическите борби, по-късно от българския национален въпрос и от външните заеми, но не и от репарационния проблем. Това пренебретване по странен начин върви заедно с рутинни деклараци за важното значение на темата. Едва в последните години е направен опит за преодоляване на тези недостатъци.

Целта на тази публикация е да очертае общата система на българския репарационен въпрос като подчертае както неговата специфика, така и общите му характеристики с репарационните проблеми на останалите победени държави. Ще бъде представено развитието на разплащателните схеми за България и взаимното влияние между тях и плановете за германските репарации на Чарлз Дауес и Оуен Янг.

Идеята за изплащане на определени парични компенсации за възстановяване на разрушенията и за покриване на щетите, причинени от победената страна по време на война, има дълбоки корени в европейските мирни договори през 19 век. По време на Първата световна война за първи път тя е възприета в мирните споразумения между Централните сили и Съветска Русия. Чл. 9 на мирния договор от Брест-Литовск, сключен на 3 март 1918 г. обявява, че: „Договарящите се страни взаимно се отказват от компенсации за военните си разходи, т.е. за публичните разходи, направени за водене на войната, както и за компенсации за военните загуби, т.е. загубите, причинени им и на техните граждани в зоните на военните действия от военните действия, включително всички реквизици, извършени на територията на противника”, като следва съветския декрет за мир без контрибуции и анексии от 26 октомври 1917 г., но последвалият договор от Берлин между съветското правителство и Германия от 27 август 1918 г. задължава Петроград да изплати 6 милиарда райхсмарки като военни репарации на Германия. Именно този договор въвежда принципа за изплащане на репарации както и изключителната позиция на Германия по този въпрос в рамките на Централните сили.

След края на войната Парижката мирна конференция въвежда концепцията за принципната вина на Централните сили за избухването на конфликта, която трябва да бъде компенсирана чрез изплащането на репарации. Знаменитата клауза за „вината за войната” в чл. 231 от Версайския договор с Германия гласи: „Съюзените и сдружени сили потвърждават и Германия приема, виновността на Германия и нейните сюзници за всички загуби и жертви, причинени на Съюзените и Сдружени Сили и техните граждани в резултат на войната, наложена им от агресията на Германия и нейните съюзници”. Този текст е юридическата основа, върху която стъпват задълженията на Германия и бившите й съюзници в останалите членове (чл. 233-247) на част VІІІ от договора, регламентираща репарациите. Подобни клаузи са включени и в останалите мирни договори от Трианон, Сен-Жермен, Ньойи и Севър. Така победените страни са задължени да подпишат „празен чек” за размера на своите финансови задължения към победителите. През януари 1921 г. Междусъюзническата репарационна комисия за Германия определя общата сума 269 милиарда златни марки (2790 златни марки се равняват на килограм злато). По-късно през май размерът е намален повече от два пъти до 132 милиарда златни марки, които трябва да бъдат изплатени до 1984 г.

За разлика от останалите мирни договори, този от Ньойи, определя общата сума на българските репарации на 2,250 милиона златни франка и схемата на тяхното изплащане. То ще се извършва на полугодишни вноски с падеж на 1 януари и 1 юли всяка година, като първата вноска е на 1 юли 1920 г. Първите две вноски на 1 юли 1920 г. и 1 януари 1921 г. ще ще включват годишна лихва от 2% върху общата сума, пресмятана от 1 януари 1920 г. Следващите вноски включват и годишна лихва от 5% върху общата сума  като окончателното изплащане трябва да приключи в срок от 37 г., пресмятани от 1 януари 1921 г. Вноските трябва да бъдат извършвани чрез Междусъюзническа комисия в София на името на Репарационната комисия в Париж, създадена по Версайския мирен договор и съгласно Сен-Жерменския договор. Едновременно с това България получава право да изплати част от репарациите в движими и недвижими имоти и да прави извънредни вноски извън определената схема.

Тази система на разплащане фактически увеличава общата репарационна сума от 2,250 милиона на 4,960 милиона златни франка, равни на 653 тона злато с годишни вноски, надхвърлящи 134 милиона златни франка. Възраженията на българската делегация, подкрепени от Народното събрание, са отхвърлени от Парижката конференция. Те се стремят да намалят общата сума, да я изчислят в българска валута, както при останалите мирни договори, да премахнат лихвите върху нея, да въведат петгодишен гратисен период за начално стопанско възстановяване на страната и да удължат периода на плащане на 50 години, считано от април 1925 г. Точно в обратна посока са действията на българските съседи, особено Гърция, за удвояване на общата сума на българските репарации.

Междувременно, очаквайки първата полугодишна репарационна вноска, представителите на Антанатата изработват споразумение за разпределение на сумите между тях. Протоколът от Спа, Белгия, подписан на 16 юли 1920 г. разделя репарациите на две части – германски и източни, към които спадат всички останали, включително и българските. 84% от немските се разпределят между Франция, Великобритания и Италия, докато източните репарации са разделени а две половини. Първата половина се разпределя като германските репарации, а от втората половина 40% отиват за Италия. Така тя получава 45% от българските репарации, докато за Франция отиват 26%, 11% за Велкоритания, 4% за Белгия и останалите за съседните страни.

В същото време чл. 122 от Ньойския договор разрешава промяна на разплащателната схема: „Междусъюзничската комисия ще трябва от време на време да прави изучавания върху източниците и платежната способност на България и след като даде справедливата възможност на представителите на последната да бъдат изслушани, тя ще има всички права да предложи на Комисията за Репарациите било намаление на едно от плащанията, които има да извърши България, било отлагането на това плащане, било намаление на общата сума дължима от България.” Този текст заедно с общия принцип на мирна ревизия в чл. 19 от Устава на Обществото на народите създават правната основа за всички опити за изменение на разплащателната схема. Невъзможността на България да извърши първите репарационни плащания е внимателно обсъдена на финансовата конференция в Брюксел през септември 1920 и в Генуа през април-май 1922 г. Разрешението на въпроса е прехвърлено на Междусъюзническата комисия в София.

Междувременно под натиска на Репарационната комисия в Париж и на френското правителство, земеделското управление е готово да започне изплащане на годишни вноски от 10 милиона златни франка, които са недостатъчни да покрият схемата, наложена от Антанатата в мирния договор. Подобно поведение възприемат всички победени държави. По време на преговорите в София българската страна предлага два последователни плана, в които общата сума е намалена до 300-400 милиона златни франка без текуща лихва, но с нарастващи годишни плащания за срок от 37 години, започващи от 3-5 милиона франка. И двете предложения са отхвърлени от Междусъюзническата комисия, която настоява за промяна на схемата, но не и на възприетата обща сума и лихва. През юли 1922 г. всички отношения между българското правителство и комисията са прекъснати по инициатива на последната. Настъпилата сериозна репарационна криза принуждава кабинетът на Ал. Стамболийски да потърси преки контакти с Репарационната комисия в Париж и с правителствата на Антантата.

Франко-белгийската окупаци на Рурската област през януари 1923 г. е сериозен подтик за постигане на споразумение при отслабени български позиции. Редом с това земеделското правителство срочно се нуждае от външнополитически успехи поради наближаващите парламентални избори. Репарационното споразумение от 21 март 1923 г. разделя общата сума на българските репарации на две части. Част А в размер на 550 милиона златни франка трябва да бъде изплащана в нарастващи полугодишни вноски за 60 години при 5% лихва с начало 1 октомври 1923 г. Плащането по част Б в размер на 1,700 милиона франка се отлага до 1 април 1953 г. без по нея да се начисляват лихви. Първата част се гарантира с основните български вносни мита. Полугодишните вноски започват от 2,5 милиона франка през първата година, нарастват до 5 милиона през 1927-1932 г. и до над 21 милиона през 1934-1983 г. Този нов план е силно повлиян от споразумението с Германия от 21 май 1921 г., особено в текстовете за разделянето на репарациите в две части, при които втората ще бъде освободена от лихви (С-боновете от немските репарации и част Б от българските).

Новото споразумение е стриктно изпълнявано от България за пет години, която прави първата вноска от 10 милиона на 1 октомври 1923 г. Форсмажорни обстоятелства налагат нейното частично изменение. Катастрофалното земетресение от средата на април 1928 г. води до отлагане на вноската на 1 октомври 1928 г. и последвалото отлагане на половината от двете вноски през 1929 г. Тези промени удължават общия срок на плащанията с една година. Общата сума, изплатена по тази схема до 1 април 1930 г. достига 46 милиона франка.

Българската схема от 1923 г. е използвана като пробен модел и нейни елементи са взаимствани в плана Дауес за немските репарации от август 1924 г. Основните принципи на нарастващи вноски и митнически гаранции са в основата на плана, допълнен с транспортни такси и преустройство на Райхсбанката под чужд контрол и водят до преодоляване на Репарационната и Окупационната криза. Немските вноски трябва да започнат от 1 милиард марки за 1924 г. и за период от пет години трябва да нарастнат до 2,5 милиарда.

Окончателното Парижко споразумение от 14 януари 1925 г. по плана Дауес изменя протокола от Спа за разпределението на българските репарации. Гърция получава 25,4%, а Румъния – 21,1%. Новото разпределение влиза в сила от началото на 1927 г. В опита си да уеднаквят системата на българките репарации с плана Дауес, Репарационната комисия и Обществото на народите налагат реорганизация на БНБ чрез стабилизационния заем от 1928 г.

Към началото на 1929 г. отлагането на части от българските плащания и началото на работата на Комитета на експертите по немските репарации начело с Оуен Янг ясно показват, че дните на плана Дауес са преброени. Новият план Янг е завършен през юни 1929 г., одобрен е от Първата Хагска конференция през август 1929 г. и е окончателно приет от Втората Хагска конференция през февруари 1930 г. Възприет е приципът за разделяне на немските репарации на две части – една трета от общата сума е „безусловната” част, а останалата – „отлагаемата” част – принцип добре известен от споразумението с България от 1923 г. Първата част ще се изплаща на нарастващи анюитетни вноски от 677 милиона марки през 1930 г. до 2,353 милиона през 1966 г. при 5% лихва. Постигната е договореност за фактическо премахване на отлагаемата част. Всички преводи са прехвърлени върху новосъздадената Банка за международни плащания в опит да се „комерсиализират” репарациите и окончателно да се уреди въпросът с тях.

Сходното споразумение с България е изработено в Париж през септември-ноември 1929 г. от Комитета за негерманските репарации. То предвижда плащане от 5 милиона франка за 1930 г., последвано от 10 милионни вноски между 1931-40 г., нарастване до 11,5 милионни вноски през следващите 10 години и 12,5 милиона за 1951-66 г. Така част Б от протокола от март 1923 г. е премахната. Още Първата Хагска конференция приема ново преразпределение на сумите от българските репарации. Съседните страни получават повече от 83%: Гърция – около 70%, Румъния – 11,5%, а Югославия – 2%. Други 6,5% са запазени за Франция, 6,3% а Италия, 2,8% за Великобритания и т.н. Преди Втората Хагска конференци делът на съседните страни е отново увеличен на 77% за Гърция, 13% за Румъния и 5% за Югославия. Между април 1930 и април 1932 г. България изплаща около 14,5 милиона франка по плана Янг.

Голямата депресия нанася фатален удар на новия репарационен план. В отговор на апела на немския президент фелдмаршал фон Хинденбург, американският президент Херберт Хувър предлага едногодишен мораториум за междудържавните плащания, включително репарациите. България е една от първите държави, подкрепили идеята. „Годината на мораториума” (юли 1931-юли 1932) е време на безкрайни преговори със съседните страни, като най-трудни са тези с Гърция.

Правителствата в София и Атина имат противоположни възгледи за плащанията по спогодбата Моллов-Кафандарис от декември 1927 г. за ликвидиране на имуществата на българските и гръцките бежанци и връзката им с репарациите. Докато България обявява тези задължения от частен характер между съответната държава и частни лица и затова извън обсега на мораториума, Гърция заема обратното становище. През август 1931 г. Комитетът на експертите в Лондон се обявява за некомпетентен да разреши проблема и го прехвърля на Обществото на народите. Съветът на обществото отправя съвет към двете страни да се обърнат към Международния съд в Хага или да постигнат споразумение на „практическа основа”. Споразумението от Атина е подписано на 11 ноември с.г. и създава условия за прилагането на мораториума и спрямо българските репарации с Лондонския протокол от 21 януари 1932 г. Румъния и Югославия не се присъединяват към него.

Новият колапс на световната икономика през ранната 1932 г. води до нова международна конференция по репарациите и военните дългове от юни-юли 1932 г. в Лозана. Германските репарации са радикално намалени около 12 пъти и изплащането им е обвързано с това по военните дългове. Постигнато е „джентълменско” споразумение за отказ от плана Янг и за прилагане на нова схема само след съкращаване на военните дългове, условие, отхвърлено от Конгреса на Съединените щати в края на годината. Тази конференция установява практиката на удължаване на мораториума Хувър, която е приета от всички страни и след няколко подобни удължения репарационните плащания стигат до своя логичен и неизбежен край.

Изчисленията на Главната дирекция на държавните дългове показват, че България е извършила плащания от повече от 268 милиона златни франка по изпълнението на Солунското примирие и Ньойския мирен договор, от които 133 милиона франка са предадените материали в натура и около 60,5 милиона в преки репарационни вноски. По споразумението от март 1923 г. (българският вариант на плана Дауес) са изплатени 46 милиона франка и още 14,5 милиона са внесени по плана Янг. Репарационният въпрос се оказва един от основните проблеми пред българската външна политика между двете световни войни. Той е първият ограничителен елемент от мирния договор, който е подложен на постепенно изменение и доказва ефикасността на основния принцип на мирната ревизия на Версайската система, който българската дипломация следва дори и след началото на Втората световна война.Тагове:   дипломация,


Гласувай:
2
01. karavelov - vkolev22 каква част изплащаме от ...
03.04.2007 23:55
vkolev22 каква част изплащаме от репарациите?
Спомням си,че България трябваше да ги изплаща до 1984 г. ако не се лъжа!А за репарациите след II-та световна война,да ти задам един въпрос!Напълно ли ги изплаща България?
цитирай
2. vkolev22 - общата сума...
04.04.2007 17:22
Общата сума като процент е неизчислима поради постоянно променящата се разплащателна схема. В момента търся математик или счетоводител, за да я изчисли. Срещал съм 15-22%, но как да разбера?
След ВСВ плащаме до средата на 70-те години на Гърция, а с Бледското споразумение с Югославия, тя се отказва от репарациите си от България, когато започват да работят за обща държава. Добре, че се проваля този план!
цитирай
3. karavelov - Прав си!Добре, че се проваля този ...
04.04.2007 19:22
Прав си!Добре,че се проваля този план!Представям си какво щеше да бъде когато се разпадаше Югославия!И не словенците или хърватите,а предполагам ние щяхме да сме най пострадалата страна!
цитирай
4. анонимен - Каравелов, не знам кой щеше да по...
06.04.2007 06:22
Каравелов, не знам кой щеше да пострада най- вече при разпадането на въпросната утопична юдео-масонска югославска федерация с България като член в нея, но защо ли имам предчуствието, че в този случай сърбите щяха да се окажат най-ощетени? Простено ти е незнанието, но според бледския проект Сърбия трябваше да отстъпи на България западните покрайнини- Босилеградско, Царибродска и Тимошка околии, които несъмнено щяха да си останат в българските предели след евентуално разпадане на тази мега-държава..
Но да не говорим с толкова много "ако-та", нещо съвсем практично ще кажа- Титова Югославия като масонска и юдейска конструкция беше открай докрай заклет противник на силните и традиционни нации, и най-вече на сръбската нация. Тито на практика унищожи Сърбия с три последователни удара:
1. Създаване от нищото на така наречената "мюсюлманска нация в Босна". За справка- босненците са 100%-ови сърби, ислямизирани в хода на османското завоевание на Балканите, аналог на нашите помаци.
2. Прокламирането на автономна област Косово. Предполагам, че ти е ясно, че Косово е за Сърбия онова, което е за България Стара планина.
3. Обособяване на автономна област Воеводина.
За създаването на република Македония няма какво да говоря, това вече не е толкова анти-сръбски, колкото анти-български акт.

цитирай
5. анонимен - По въпроса за българските репар...
06.04.2007 06:30
По въпроса за българските репарации не съм достатъчно добре запознат, но ще отворя дума за перпективите пред германските репарации, тъй като все пак Версай е сътворен от еврейската и масонска омраза към Германия и цели в най-голяма степен нейното окончателно смазване на европейската и международна сцена.
През 1933 година на власт в Германия идва един велик човек, зареден с огромна любов към своята оскърбена и унижена от Версай родина; един пламенен народен трибун и харизматичен ревнител на изконно германското първоначало и национално достойнство. Този човек веднага след встъпването си в длъжност на поста Райхсканцлер, заявява, че Германия от сега насетне няма да заплати и един пфениг репарации на версайските държави. Точка по въпроса. На който не му харесва, негов си проблем. Оттам нататък и на България, и на останалите смачкани, унижени и потъпкани народи, жертви на Версайския диктат, им идва кураж да надигнат глава, но това само и единствено благодарение на този велик германец, чието име е Адолф Хитлер.
цитирай
6. karavelov - falkner пак не си прав!България ...
06.04.2007 11:23
falkner пак не си прав!България трябваше да отстъпи на така наречената"Народна република Македония" Пиринска Македония!А никога Сърбия нямаше да върне на България,Западните покрайнини!Лаик си моето момче!
цитирай
7. анонимен - Да, сигурно не съм прав, щом точно ти ...
06.04.2007 21:23
Да, сигурно не съм прав, щом точно ти го казваш...
Скритият замисъл на всички комунистически и некомунистически федерации, и престъпно творене на нови "нации", е ерозия и удар срещу правата на историческите нации и техните етнокултурни и расови традиции. Швейцарското, австрийско, и холандско извращение са първите образи, които ми се явяват в съзнанието в аспекта на патологичната злост към Германия, спрямо България това е македонският медико-психичен синдром. Какво още да добавя?
А иначе притрябвали са на Сърбия западните покрайнини. Техният български характер никога не се е оспорвал от официален Белград до ден днешен. Окупирането на тези области след края на пъврата световна война има наказателен, а не етнически характер, и ако Сърбия би била удовлетворена в своите напълно справедливи и изконни исторически и етнически права в Босна, Косово, Воеводина и Славония, дълбоко се съмнявам, че би упорствала срещу мирна българска инициатива на добре настроен към Сърбия режим в София, с цел съвместно администриране и дори връщане на тези земи към България. Разговорите между Тито и Димитров касаят и този въпрос, и Тито е принципно съгласен за отстъпването им. Но както го показа развоят на събитията в познатата ни СФРЮ, всяка федерация работи срещу историческите нации, и с оглед на това разпадането щеше да засегне най-силно българи и сърби (освен ако не намерят общ език за ответен съвместен и масиран удар срещу неславянските малцинства), и да облагодетелствува албанци, босненци, и така наречените македонци. Отрежи от здравото и силното, и дай на недъгавото и уродливото, слепвай смело от всевъзможни отпадъци налудничави творби на болната си фантазия, е девизът на всички юдеомасонски вдъхновители на федерации.
цитирай
8. vkolev22 - @falkner
07.04.2007 18:37
Явно не е станало ясно от изложението ми, че плащанията и по германските репарации са прекратени преди идването на Хитлер на власт поради голямата депресия и невъзможността те да бъдат продължавани, както и военните дългове на европейските страни от Антантата към САЩ.
През 1937 г. Хитлер официално отхвърля War Guilt Clause, моралното основание за репарациите в договора.
Титославия идва като отрицание на кралска Югославия, където сърбите безспорно доминират.
В създаването на НРМакедония има и антисръбска насоченост, не само антибългарска, защото при кралския режим, всичко българско отдавна щеше да е отстъпило място на сърбизма.
цитирай
9. karavelov - Антисръбска?Може би!Ама не би!...
07.04.2007 19:26
Антисръбска?Може би!Ама не би!Предполагам си чувал за Стрез Вукоманович-Темпо и за разправата със Ченто и много,много други!Само едно име е достатъчно да се каже тук!Голи оток!Сърбокомунизма е разновидност на сръбския национализъм!Поне според мен!
цитирай
10. vkolev22 - Македонизмът...
07.04.2007 20:13
... езамислен като антибългарски, но се оказва и антисръбски. Както създаването на белоруската и украинската нация се обръща срещу създателите си. Така смятат и нашите хора във Фиром.
цитирай
11. анонимен - @ каравелов
07.04.2007 21:25
Послушай мнението на Колев, националистче, това е позицията на специалист по българска история, и можеш да му имаш пълно доверие по тази материя.
Аз също мисля, че македонизмът е антисръбско и антибългарско деяние, но на първо място анти-българско, доколкото Сърбия никога не е имала толкова здрава опора в областта колкото България, и всичко изкуствено създадено там е преди всичко удар върху екзархистките и български народно-революционни традиции.
По въпроса за сърбокомунизма- когато някой ми заяви подобно нещо, ми иде направо да му се изсмея в лицето. Защото комунизмът е масонски и космополитен интернационализъм, и следователно не може по определение да бъде национално проявление. Сърбокомунизъм е нещо като дървено желязо, ако ме разбираш добре. А като виновници за Голи оток можеш да посочиш тъмните архитекти на Титова Югославия без раса, нация и език, индоктринираните оръдия на световния комунизъм и юдаизъм. Изобщо не ми е ясно какво общо намираш между създаването на югославските лагери, и примерно сръбското четническо националистическо движение. Освен може би това, че сръбските националисти бяха на практика изтребени в тези лагери заедно с най-съзнателната част от македонските българи.
цитирай
12. karavelov - Е да........
07.04.2007 21:34
Едно момче от Македония беше написало:"Maкедонизмот е неокомунизом"!!!Съгласен ли с това твърдение?
цитирай
13. анонимен - Доколкото е недоносче на Коминт...
07.04.2007 21:49
Доколкото е недоносче на Коминтерна, надживяло своя отец- да, съгласен съм.
цитирай
14. karavelov - Това беше за vkolev22!Но щом и ти си ...
07.04.2007 21:52
Това беше за vkolev22!Но щом и ти си съгласен ок!
И да националист съм falkner,но не в смисъла в който го разбираш ти!Колкото,че македонизмът е изобретение на Коминтерна,не си прав!Чел си за Новакович нали!Коминтерна просто доразвива тази теза.
цитирай
15. анонимен - Новакович го остави, официалната ...
07.04.2007 22:16
Новакович го остави, официалната позиция на "Кральевина срба, хрвата и словенаца", впоследствие- "Кральевина Югославийе" е, че в Македония живеят "прави срби", а самата област е административно обособена с някои части от Поморавлье в т.нар. Вардарска бановина. Това е позицията на радикалния сръбски национализъм, чиито основания се позовават на късносредновековната сръбска държавност, когато Македония е била част от Сърбия и дори дава изключително кървава лепта в борбите срещу османското нашествие. Войската на "юначните сръбски деспоти Вукашин и Углеша" (израз на българския летописец Гр. Цамблак), която среща османските орди край село Черномен, е съставена предимно от македонски българи, макар и командвана от сърби. Друг е въпросът, че принадлежността на Македония към средновековна Сърбия има съвсем епизодичен, нетраен и неетнически характер, и по никакъв начин не се отразява на доминиращото присъствие на българския етнос в областта.
цитирай
16. vkolev22 - Македонизмът
08.04.2007 19:37
... е последния още жив остатък от сърбокомунизма. Иначе е по-стар, но се реализира в Титославия.
цитирай
17. wonder - Поздравления за качествения постинг!
09.04.2007 20:03
Имам проблемен личен казус, свързан с репарациите, изплащани на Италия по повод една реституция. Доста се спекулира с италианските наследства у нас. Поемането на репарациите от Русия има ли веществен еквивалент под формата на архивни държавни документи или не?
цитирай
18. kostadin - Re:vkolev22
14.03.2008 01:33
Възхитен съм!
цитирай
19. kavhanatbolg - БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЯ
18.05.2008 11:12
-БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЯ-

Българската националсоциалистическа партия
ІYІ-БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛ
РАСИСТКА ИДЕОЛОГИЯ -ІYІ
ІYІ- SS-ОРДЕНЪ- ІYІ
ІYІ- ОТДЕЛ ПРОПАГАНДА- ІYІ.....СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА РАСИСТКОТО ДВИЖЕНИЕ Е ПЪРВИЯ ОПИТ ДА БЪДЕ ЗАПОЗНАТ БЪЛГАРИНЪТ С ПЕЧАЛНАТА СИ СЪДБА, НО ПО-ВАЖНОТО Е, ЧЕ АЗ ЗА РАЗЛИКА, ОТ ДРУГИ ТАКА НАРЕКЛИ СЕ «НАРОДНИ ВОДАЧИ ПОКАЗВАМ ПЪТЯ КЪМ СВОБОДАТА, БОГАТСТВОТО И ЩАСТИЕТО. Мико Вълчев-Кавханът

НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИ,
РАСИСТИ,
РОДОЛЮБЦИ,
МЛАДИ ГЕРОИ- БЪЛГАРСКИ ЩУРМОВАЦИ!!!

..... ДЕЛОТО ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ДВИ ЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ ВЗЕМА ВСЕ ПО-ГОЛЕМИ И ПО-ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ. ВСЕ ПОВЕЧЕ И ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА СЕ ВКЛЮЧВАТ В НАШИТЕ РАДИЦИ. ТЕ КАКТО И АЗ С КРИСТАЛНА ЯСНОТА РАЗБИРАМЕ НЕОБХОДИМОСТТА, ОТ РАЗРАСТВАНЕТО НА ТОВА КОРЕННО РАЗЛИЧНО, СЪОТВЕТВАЩО НА ДНЕШНИТЕ ЖЕСТОКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗАСТАНАЛИ ПРЕД БЯЛАТА РАСА В НАЧАЛОТО НА НОВАТА ЕРА, ЕРАТА НА ЕРАРХИЯТА, БЪЛГАРСКО НАЦИО НАЛРАСИТКО ДВИЖЕНИЕ ИЗРАЗЕНО, ОТ НАЦОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И НАМИРА ОСТНОВАНИЕ В РАСИЗМА, И НЯМАЩО НИЩО ОБЩО С ТАЗИ УМОПОМРАЧАВАЩА ЧУЖДОРАСОВА «ЦИВИЛИЗАЦИЯ», СЪЗДАДЕНА, ОТ ДУХОВНАТА НИЩЕТА НА РОБИТЕ И ПОДЧОВЕЦИТЕ, АЗ КАТО ИДЕОЛОГ НА РАСИСТКОТО ДВИЖЕНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛСОЦИАЛИСТИЧЕС КАТА ПАРТИЯ, НАЙ-ЯРОСТНО ОТХВЪРЛЯМ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ, КЪДЕТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕРАВНИ В РАСОВО ОТНОШЕНИЕ ИНДИВИДИ, СЕ ПОЛЗВАТ С ПРАВА, КАКТО ЧИСТОКРЪВНИТЕ БЪЛГАРИ И ВЛИЯЯТ ЧРЕЗ ИЗБОРА СИ, ВЪРХУ ЖИВОТА НА ЧИТАВИЯ ЕЛЕМЕНТ В БЪЛГАРИЯ. ТОВА НОВО НАЦИОНАЛРАСИСТКО ДВИЖЕНИЕ СЕ ГРАДИ НА ТЕТРАЛОГИЯТА ----БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЯ----СЪСТОЯЩА СЕ ОТ КНИГИТЕ МИ:«ПЪТЯТ»,»ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ»,»ГНЕВЪТ НА ТАНГ-РА МОГЪЩИЯТ», И «БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДОКТРИНА»,
------АЗ СЪЗДАДОХ, ОТ НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА--БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЯ--!!!
..........АРИЕЦЪТ НЕ Е САМО БЯЛ ЧОВЕК,ТОЙ Е РАСОВО ОСЪЗНАТ БЯЛ........

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!
ДА ЖИВЕЕ НАШАТА РАСА!!!
Мико Вълчев-Кавханът Болг
Председател на Българската Националсоциалистическа
Партия и идеолог на Расисткото Движение в България.
GSM 0888 471 126 ICQ 260005721
......ТЕЗИ КОИТО ИЗКАВАХА ОТ МЕЧОВЕТЕ СИ ПЛУГОВЕ ДНЕС ОРАТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЗАПАЗИХА МЕЧОВЕТЕ СИ,МАКАР ДА КАЗВАТ, ЧЕ СЛОВОТО Е ПО-СИЛНО ОТ МЕЧА, НО СЛОВОТО БЕЗ МЕЧА-НЯМА СИЛА, ЗАЩОТО СПРАВЕДЛИВОСТТА БЕЗ СИЛА—Е СМЕШНА!!!
„ОТ МЕЧОВЕТЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗКОВАТ САМО РОБСКИ ВЕРИГИ”
КАВХАНЪТАко с това Учение, успея да грабна великодушното изстрадало сърце на своя народ, който преодолявайки днешните интернационални идеологии, създаде <Българ ското национал социалистическо расистко движение>, приемайки го в душата си, то аз съм сигурен, че съм дал пътеводната звезда на своя български народ----в началото на новата Ера! Мико Вълчев--Кавханът
АЗ АПЕЛИРАМ КЪМ ЕДНА ДОСТОЙНА РАСОВА БОРБА, КОЯТО Е ЗАЛОГ ЗА НОВОТО НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖ ДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!!
ДНЕС в своята битност, ако българския народ не излезе от нея с въоръжен Бунт, то той ше изчезне от лицето на Земята, само тук и там из някои латиноамерикански европейски държави ще тлее искрата на някогашната ни расова принадлежност, под формата на няколко стари снимки, няколко думи и няколко внучета, които незнаят и една българска дума.
КАКВА СЪДБА НИ ОТРЕЖДА ДНЕС ИСТОРИЯТА, ВОДЕНА ОТ ДЕМОКРАТ-КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ НЕГОД НИЦИ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИМИТАТОРИ, РАСОВИТЕ ДЕГЕНЕРАТИ И ДУХОВНИТЕ ЧУЧУЛА!
НО АЗ ВЯРВАМ, че днес когато се води най-грандиозната битка между интернацио налното чергарство и родолюбието, когато Бялата Арийс ка раса се е изправила пред нови жестоки предизвикателства в началото на новата Епоха, в която навлиза Земята, обстоятелства поро дени от пълчищаща чуждорасови натрапници, водени от най-жестокия мелез на земята, мазния, миришещ и самоизтъкващ се евреин, се надявам, че българите ще осъзнаят своето арийско превъзходство и ще се включат в общоевропейската битка, с онази мощ, упоритост и енергия, с която някога предво ждани от великия Кан ювиги Атила са покорили Европа. С тази идеология аз прокарвам паралел между нас потомците на древните българи-арийци и европейските осъзнати расисти, за да възпитам в младите българи стремеж към ново лидерство и превъзходство, присъщи на Арийс ката раса, от които сме ние наследниците на Великата Българска Конница.
ГЕНИТЕ НИКОГА НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ!!!
За мен най-важната задача е да създам основите за зараждането на нов елит, расово осъзнат намиращ основание за своето господство в расовите идеали.
АРИЕЦЪТ НЕ Е САМО БЯЛ ЧОВЕК, ТОЙ Е РАСОВО ОСЪЗНАТ БЯЛ!!!
Този елит който идва след нас да ни смени и изведе България към бъдещето, Победата и Свободата. Елит защитен от предразсъдъците на комунистическото равенство и демократическата уравновиловка. Елит заменил ИЛЮЗИИТЕ С ВОЛЯТА ЗА СЪПРОТИВА! Който възстановявайки своите изконни, древни господарски прерогативи ще е господарския народ в България и владетел на Балканите. ПРАВО ПОЛАГАЩО НИ СЕ ПО РАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И РОЖДЕНИЕ, ЕЛИТ ИЗРАБОТИЛ СВОЯТА ПАРАДИГМА НА РАСОВО БЪЛГАРСКО ПРЕВЪЗХОДСТВО - ВОЛЕВО, ТЕХНОЛО ГИЧЕСКИ МОЩНО, УЖАСЯВАЩО НИЗШИТЕ РАСИ И НАШЕНСКИТЕ ДЕГЕНЕРАТИ.
ДА ТРЕПЕРЯТ НИЗШИТЕ РАСОВО И ДА СЕ МОЛЯТ НА СВОЯ ДРИПАВ БОГ , ДА ГИ ПАЗИ ОТ ГНЕВА НА ВЕЛИКИТЕ КОННИЦИ--БЕЛИТЕ МЪЖЕ, КОИТО БЯХА СМЯТАНИ ЗА БОГОВЕ,--ЗАЩОТО БЯХА БОГОВЕ.
ЕЛИТ ГОТОВ НА САМОЖЕРТВА В ИМЕТО НА НАРОДНАТА ОБЩНОСТ ОБЛАДАВАЩ МОГЪЩО ДУХОВНО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ ВРАГОВЕТЕ НА АРИЙСКАТА РАСА И НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД
ВРАГЪТ Е ЖЕСТОК И ОПАСЕН!!!
НО, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН !!!
И ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ПОБЕДЕН!!!
НИЕ СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОДСИГУРИМ
СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАШИЯ НАРОД
И ЕДНО БЪДЕШЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА!
ДЕНЯТ НА РАЗПЛАТАТА ИДВА!
ВЪПРЕКИ ОБЕКТИВТНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НИЕ ИМАМЕ НАДЕЖДА, ЗАЩОТО НА НАША СТАРАНА ЗАСТАВАТ ОНЕЗИ НРАВСТВЕНИ, МОРАЛНИ И СМЕЛИ БЪЛГАРЧЕТА НАРИЧАНИ МАКАР И С ЧУЖДА ДУМА СКИНХЕДС, КОИТО СА ТОЧНО ДУХОВНО КОПИЕ НА ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРСКИ БАГАИНИ.СКИНХЕДС НАВИТА БЪЛГАРСКИ РИЦАРИ-ЩУРМОВАЦИ. Щурмовакът е една от многото форми на българина идващо от древността. Само с щурмовите отряди ще променим историята и ще стъпим в новата епоха. В това се състои всичко: програма,идеология,и ПЪТЯТ –на Борбата.Това е главното и единствено истинско и единствено нужно Рицарският Дух, рицарската дисциплина и рицарската борба,всичко товава се олицетворява от днешния БЪЛГАРСКИ ЩУРМОВАК.

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ !!!
ДА ЖИВЕЕ НАШАТА РАСА!!!
Кавханът ювиги Болг
НА
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛ-РАСИСТКА
ОСВОБОДИТЕЛНА АРМИЯ
GSM 0888 471 126 ICQ-260005721


Българската национална доктрина
(българското расистко движение)
ІYІ—Българската националсоциалистическа партия- -ІYІ

ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА
РАСОВА ТЕОРИЯМИКО ВЪЛЧЕВ-Кавханът ювиги БолгСвещен Съюз на българските национал-расисти
(расизмът—законна и задължителна самоотбрана)
.....НА ГЪРДИ С ДЕТЕНЦЕ СЪС ЗЛАТНА КОСИЦА....
Да не смята някой, че Великият Вазов, е написал това току така!!!?
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛ- ОСВОБОДИТЕЛНА РАСИСТКА АРМИЯ

......Демократическата болест и еврейската отрова са проникнали до самите корени на Европа - те са навсякъде: в правото, в науката, в мисленето. Водачи - същества, издигнали се не посредством насилие, не от користолюбие, не като ловки потисници на робите, а по силата на неоспоримите си трансцендентни жизнени качества, - такива вече почти няма. Европа сега представлява една огромна шарлатанска пача, свиваща се и трепереща от страх, за която никой не смее да говори открито, с пари вместо кръв, машини и фабрики вместо плът и вестници вместо мозък - едно безформено тяло, трескаво мятащо се на посоки, задвижвано от влиянието на съмнителни и неизвестни сили, стриващи на прах всеки, който се осмели да им се противопостави или само се опита да се изплъзне от тяхното въздействие. Всичко това са плодовете на прехвале ната западна "циви лизация". Всичко това са прославяните резултати на суеверната вяра в "прогреса", която противоречи на римската царска власт, на дорийска Елада и на всички останали форми на великата арийска традиция. Все по-здраво се затяга примката около онези малцина, които все още са способни на великото отричане и великото възвисяване.
Юлиус ЕволаВЪВ ВЪОРЪЖЕНАТА БОРБА СЕ РАЖДА
СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК, В ПАРЛАМЕНТАРНАТА---
РОБЪТ!
М.ВълчевРАСОВАТА ЧИСТОТА
Е ПЪРВИЯ ОСНОВЕН
ЗАКОН НА ПРИРОДАТА!!!

Развитието на човешката цивилизация се дължи единствено на грандиозната борба на отделната личност за свободата и щастието на своя народ, а в някои случаи за свобо дата и щастието на цялата своя раса.


От автора
………..Във възможностите на всеки народ е да направи самооценка на своята същност, и да създаде идеология на оцеляването и значимостта си, в световната история на Арийските народи. Днес аз създавам Българската расова идеология, за да влезем в семейството на другите Арийски народи. За слава на българското племе, и помнете, Вие разумни, и националисти българи, че ние вече имаме своята национално-расова доктрина, и само от нашата расово осъзната Воля, зависи да станем народ, или най-безславно да изчезнем от историята на планетата Мидгард-Земя……….. Мико Вълчев Кавханът Болг

Днес българите сами трябва да решат дали ще сложат расова бариера пред чуждите и нравствена такава пред своите дегенерати или ще бъдат неми свидетели на разрушаването на нашето истори ческо самосъзнание, и десакрализация на Хероич ното в българската летопис. Ще захвърлят ли като ненужна вещ Саможертвата на предците, ще гледат ли с безразличие към бъдещето на своите деца и внуци или ще им оставят една България, където българите са Господарският народ във всички изконни негови земи-такава е целта на тази книга.
Расовата теория-расизмът, е наука за бъдещето, учеща ни, че расовата чистота, Бялата Раса–това е бъдещето на Планетата.
Ние сме бъдещите завоеватели на Вселената. Расовата чистота–това е близост до Боговете. И днес ние имаме възможност да изведем нашата Бяла раса към недостигнати до сега висини.
Расово смесените (мелезите) остават в небитието и все повече и повече заприличват на паплач, кълчеща се, бездуховна, маймунска. Расово смесените, въпреки всичко, са близо до маймуните. Нима някой мисли, че мазният, миришещ и потен нискорасов дегенерат ще е покорител на Космоса? Да, може, но ще му липсва палмата с бананите!
Бялото човечество ще победи, защото не е по силите на днешните продажни политици-ренегати да разберат това, което се заражда в дълбините на народа. Само расово чистите българи имат в своята кръв познанието на своите велики предци, само те знаят как да покорят сърцето на своя народ, само те са в състояние да разгадаят Кода на Вселената!
Разрушаването на общественото съзнание, обществената организация, обществените структури, започва винаги със смешението на арийския елемент в една държава с други раси.
В какво обаче е причината човекът да престане да съответства на своето предназначение! Нашите гени, като по-фини и лесно разрушими, са предразположени към мутации и именно този предразположеност дава различия вътре във вида на расата. Мутацията може да бъде, както положителна така и отрицателна.Това е свързано с външно въздействие—например смешението с неандерталците или с расово непълноценни, или вътрешна причина-нравствена, която също може да приведе към мутации (грях- убийство, измама). В първия случай дегенеративността винаги се предава по наследство, във втория случай не винагитова е така. Но има и трети вариат –неблагоприятна среда- алкохолизъм, наркомания, екология, некачествена храна. Разбира се не всичко трябва да се свежда до смешението с неандерталците, и всички останали причини оказват отрицателно влияние на нашия геномно, но много малко, в сравнение с влиянието на неандерталците, което е най-резрушителното, от всички видове въздействия. Изражда нето в най-голяма степен се дължи на смесването с неандерталците.
В расово чистите няма никаква почва за израждане, освен насилствената. Расово пълноценния не е предраз положен към алкохолизъм, нито към наркотичните веще ства, нито към каквото и да било средства за сомоунищо жение, пълноценния организъм винаги се противи на самоунищожението,защото в него функционира,като чавек, програма за съхранение. (от тук срах-- от смъртта),-първия човешки признак. !!!
Дегенеративния организъм имащ чужди нечовешки примеси ,е разположен към унищожение, както на себе си, така и на обкръжаващият го свят и на всичко живо. Дегенеративния организъм не разбира живота,не умее да го цени нито в себе си, нито в другите. От тук произлиза ненавистта му към живота, като такъв---той дегенерата има само едно стремление да унищожава, да паразитира, да руши, чупи, убива и изтребва.Това е—деструктивната психика на расово непълноценните.
Расово пълноценните не се отпускат въобще. Доколкото този организъм е здрав и иима правилно функционираща програма, то вредни неща този организъм не усвоява, освен това лесно се възпитава..
В България хора с занижени расови качества наричащи се “политици, а също и чуждорасови навлеци наричащи се “български политици”, аплодирани от нашенските интелектуални и не дотам интелектуални кратуни, внушават някакви си несъществуващи качества на българите, едно от които е комедийното твърдение за голямата ни “етническа толерантност”, обявена едва ли не за чудо. ЕТНИЧЕСКАТА ТОЛЕРАНТНОСТ Е ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ ЗА САМОУБИЙСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ТАЗИ НАТРАПВАНА НИ ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ, НЕ Е ДУХОВЕН МОДЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!! Това безсмислено състояние на духа наречено “етническа толерантност” започва с размиване и загуба на собственото архетипно самосъзнание. В началния период това се случва с лицата, отличаващи се със занижени расови харак теристики. Такива бързо губят своя расов архетип, съществен признак за което е отхвърлянето на обществения организъм (асоциалност). Когато биологическият отпадък достигне големи популации, то тогава те взривяват общественото самосъзнание, искайки граждански права за себе си. Добили тези права, загубили вече арийските си инстинкти и чувство за отговорност, те стигат до разрушаване на обществения ред, нарастване на паразитизма и отслабване съзидателните способности на българите. Това влече след себе си формирането на държавата, като тоталитарна система, а след тоталитаризма – гибел на държавността, което е едно и също. Примерът с древния Рим е твърде поучителен, а и българския комунизъм не се нуждаят от коментарии. Ние, българите обаче надживяхме Рим, и смразяващия комунистически режим, за това имам упованието, че в бъдеще ще преодолеем еврейското християнство, и еврейската демокрация олицетворявани от негодници, празнодумци и онези борци за свещоливницата с техните вечно ликьосани "одежди". Какво само благополучие, надменност и пъстра папагалщина, лъха от вида на християнските попове. КОЛКО ГОЛЯМА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ТЕЗИ БОЖИ "ПАСТИРИ" И ТЯХНОТО ХРИСТИЯНСКО СТАДО! ДА, БЛАЖЕНИ НИЗШИТЕ ДУХОМ!! КРАТКО И ЯСНО!!!
"Езичеството поставя въпроса за между-етнически те и между-религиозните отношения, не на основа та на разбирането и уважението, а на реалностите на различията". Езичеството учи хората на търпимост, но е могъщо и отмъстително!!!
Да пребъде Българският Род във вековете–“Един народ пишещ на българска азбука, изповядващ българска национална религия, говорещ на българ ски език, обладаващ всичките свои български изконни земи”–това е благородната идея на българския расов-национализъм и нека тя стане Ваше знаме. Мико Вълчев-Кавханът
Нека тази книга стане духовен меч, който да призовава онзи господарски нрав на българите и да ги устремява към най-висшата цел–Расата, без която всички други цели губят значението си. Нека вместо интернационалността на днешните паразитни идеологии, ние, националистите, постановим своите арийски постулати–Дисциплина, Йерархия, Отговорност
Промените ще бъдат големи и дълбоки. Нас, българите, не трябва да ни удовлетворява вече положението на великодушни страдалци, носещи на гърба си чуждите. Ние трябва веднъж завинаги да отхвърлим окултните и биологически паразити, от себе си. Вампирите трябва веднъж завинаги да изчезнат от тялото на нашия Народ и Раса !
Днес на дневен ред стои въпросът за включването на българите в национал-освободителното расистко движение на Европа!
НА ДНЕШНИТЕ МОДЕРНИ ХОРА ТОВА МОЖЕ ДА ИМ СЕ СТРУВА НЯКАК СИ СТРАНИЧНО, НЕ ЗАСЯГАЩО ГИ, НО ТОВА ЧУВСТВО Е ИЗМАМНО. ПОД ПОВЪРХНОСТТА НА ТАКА НАРЕЧЕНОТО БЕЗМЕТЕЖНО МНОГОЕТНИ ЧЕСКО ЖИВУРКАНЕ, СЕ ЗАРАЖДАТ ЕТНОРАСОВИЯ СЕПАРАТИЗЪМ, БАНДИТИЗЪМ И ЧУЖДОРАСОВА НЕТОЛЕРАНТ НОСТ!
С “ОСНОВИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ”, АЗ СИ ПОСТАВЯМ ЗА ЦЕЛ ДА СПОМОГНА ЗА ПРЕО ДОЛЯВАНЕ ДНЕШНИЯ РЪСТ НА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНИТЕ ДВИЖЕНИЯ И КЛИШЕТАТА ПОРОДЕНИ ОТ СТАРИТЕ "НАЙ-СТРАШНИ ГРОМИТЕЛИ НА КОМУНИЗМА "НАЦИОНАЛИСТИТЕ"-НОСТАЛГИЦИ. С ТАЗИ ПЪРВА КНИГА ОТ ТЕТРАЛОГИЯТА: “БЪЛГАР СКАТА НАЦИОНАЛНА ИДЕОЛОГИЯ”, АЗ ИСКАМ ДА ВЪЗПИТАМ В МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ СТРЕМЕЖ КЪМ НОВО КАЧЕСТВО, ЛИДЕРСТВО И ПРЕВЪЗХОДСТВО, ПРИСЪЩИ НА НАШАТА РАСА. ЗА МЕН НАЙ-ГЛАВНАТА ЗАДАЧА Е ДА СЪЗДАМ ОСНОВИТЕ ЗА РАЖДАНЕТО НА НОВ МЛАД ЕЛИТ ПОСТАВИЛ СВОЯТА ЦЕЛ ВЪРХУ РАСОВАТА ИДЕЯ, ИДЕЯТА ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВОТО НА БЯЛАТА РАСА, ТОЗИ ЕЛИТ КОЙТО ИДВА СЛЕД НАС, ЗА ДА НИ СМЕНИ И ИЗВЕДЕ БЪЛГАРИЯ КЪМ БЪДЕЩЕТО, ПОБЕДАТА И СВОБОДАТА.
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ !!!
ДА ЖИВЕЕ НАШАТА РАСА!!!
20 Априлий 11657 год.
113 години от Новата Арийска Ера
Мико Вълчев ІYІ Кавханът-ювиги Болг.

АЗ, МИКО ВЪЛЧЕВ, С ТАЗИ ТЕТРАЛОГИЯ “БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА” СЪСТОЯЩА СЕ ОТ —„ПЪТЯТ”, „ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА РАСОВА ТЕОРИЯ”, „ГНЕВЪТ НА ТАНГРА МОГЪЩИЯТ”, И „БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ДОКТРИНА” ИЗКОВАХ МЕЧЪТ НОТУНГ, ЕКСКАЛИБУР (Колед-Болг), КОЙТО, БЪЛГАРСКИТЕ ИДНИ ПОКОЛЕНИЯ ЩЕ ЗАБИЯТ В СНАГАТА НА СВОИТЕ И ЧУЖДИТЕ ПОРОБИТЕЛИ И МЕСТНИТЕ ПАРАЗИТИ, СВЕТЪТ ЩЕ СЕ ОТЪРСИ ОТ ОКУЛТНИТЕ ЗЛОДЕИ ЕВРЕИТЕ И НАД ЗЕМЯТА ЩЕ НАСТЪПИ МИР–ЕРАТА НА СЪЗИДАНИЕТО, КАКТО Е БИЛО ПРЕДИ ХИЛЯДИ ГОДИНИ НА МИДГАРД--ЗЕМЯТА,

ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ!!!
ДА ЖИВЕЕ НАШАТА РАСА!!! Мико Вълчев Председател на Българската националсоциалистическа партия идеолог на расисткото движение в България
цитирай
20. vkolev22 - хмм,
20.05.2008 14:51
при 2 поста за нацисти и един за антисемити, защо пусна това точно тук?
цитирай
21. kasiana99 - Репарации
29.08.2010 13:32
Въпрос? И все пак не разбрах точно до коя година България е плащала репарации.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: vkolev22
Категория: История
Прочетен: 346042
Постинги: 28
Коментари: 194
Гласове: 7965
Архив
Календар
«  Януари, 2021  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031